Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1968

Mo5cow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,700,000.

.

 

Cover by V.Statsinskii. Illustrations by V.Galdyaev, V.Chizhikov, V.Pertsov, N.Ustinov, E.Rachev, V.Losin, A.Eliseev, M.Skobelev, A.Kokorin, A.Bazhenov, E.Afanaseva, L.Tokmakov, L.Smekhov, E.Monin.