Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5,May 1968

Moscow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N.Tseitlin  Illustrations by E.Afanaseva, V.Korovin, V.Losin, M.Mezheninov, V.Pertsov, N.Ustinov, G.Dmitrieva, I.Kabakov, A.brei, E.Charushin, E.Bulatov, O.Vasilev, V.Simonov, Yu.Kopeiko, T.Kerner, L.Smekhov, Yu.Vasnetsov.