Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3,March 1968

Moscow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov.  Illustrations by A.Brei, E.Afanaseva, E.Bulatov, O.Vasilev, V.Losin, V.Pertsov, A.Itkin, I.Kabakov, M.Mezheninov, N.Ustinov, E.Monin, Yu.Seliverstov, T.Zuikova, L.Smekhov, E.Plaven, V.Lyubimov.