Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1968

Moscow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by D.Shmarinov. Illustrations by E.Bulatov, O.Vasilev, A.Ermolaev, Yu.Molokanov, Yu.Kopeiko, I.Kabakov, G.Nikolskii, N.Ustinov, A.Eliseev, M.Skobelev, Yu.Uzbyakov, V.Chizhikov, S.Vyalyal, M.Mezheninov, V.Kurdov.