Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1,January 1968

Moscow: Detizdat, 1968

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by [E.Bulatov, O.Vasilev].  Illustrations by V.Galdyaev, A.Brei, V.Chizhikov, Yu.Kopeiko, E,Vedernikov, I.Kabakov, N.Ustinov, V.Pertsov, E.Afanaseva, M.Mezheninov, V.Zotov.