Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.12, December 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by N.Charushin. Illustrations by V.Chizhikov, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, E.Bulatov, O.Vasilev, N.Ustinov, V.Vladykin, A.Itkin, A.Brei, E.Afanaseva, E.Monin, A.Eliseev, M.Skobelev, A.Losin, I.Kabakov.