Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.11, November 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by E.Bulatov and O.Vasilev. Illustrations by V.Chizhikov, V.Galdyaev, G.Dmitrieva, E.Bulatov, O.Vasilev, N.Ustinov, E.Benyaminson. M.Skobelev, L.Tokmakov, L.Filippova, G.Makaveeva.