Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.10, October 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Lebedev. Illustrations by Yu.Kiselev, S.Ostrov, N.Lyamin, V.Kurdov, B.Kalaushin, M.Belomlinskii, V.Konashevich, N.Charushin, V.Galba, E.Charushin, Yu.Vasnetsov.