Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.9, September 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by M. Mezheninov. Illustrations by E.Benyaminson, B.Kyshtymov, A. Kanevskii, V.Pertsov, V.Galdyaev, L.Sergeev, T.Zuikova, V.Losin, A.Chepurov, E.Charushin, N.Usatinov, I.Kabakov, E.Vasnetsova.