Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.7, July 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by V.Chzihikov. Illustrations by V.Losin, F.Lemkul, T.Eremina, V.Pertsov, E.Bulatov, O.Vasilev, N.Ustinov, V.Chizhikov, T.Zuiukova, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, A.Eliseev, M.Skobelev, N.Statsinskii, V.Lyubimov.