Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.6, June 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 28 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by G.Nikolskii. Illustrations by M.Mezheninov, V.Goryaev, N.Ustinov, A.Brei, V.Losin, A.Itkin, V.Chizhikov, L.Tokmakov, A.Nikolaev, A.Eliseev, M.Skobelev, O.Zotov, I.Manukhin.