Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.5, May 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by E.Benyaminson and B.Kyshtymov. Illustrations by. E.Bulatov, O.Vasilev, V.Losin, M.Mezheninov, O.Korovin, G.Dmitrieva, A.Brei, N.Ustinov, V.Galdyaev, V.Chizhikov, E.Monin, A.Eliseev, M.Skobelev, L.Smekhov, L.Filippova, E.Rachev.