Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.3, March 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by T. Mavrina. Illustrations by N.Ustinov, I.Kabakov, L.Tokmakov, T.Eremina, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Chizhikov, V.Losin, A.Eliseev, M.Skobelev, G.Nikolskii, E.Bulatov, O.Vasilev, M.Miturich.