Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No.1, January 1967

Moscow: Detizdat, 1967

260 x 202 mm. 28 pages

Edition: 5,600,000.

.

 

Cover by Tu.Vasnetsov. Illustrations by F.Lemkul, V.Chizhikov, M.Miturich, N.Ustinov, E.Afanaseva, B.Kalaushin, V.Losin, M.Mezheninov, O.Zotov, I.Manukhin, G.Nikolskii, V.Galdyaev, I.Galanin, M.Zotova.