Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by E.Benyaminson and K.Kyshtymov. Illustrations by E.Benyaminson, K.Kyshtymov, O.Korovin, A.Itkin, M.Mezheninov, E.Monin, V.Losin, V.Chizhikov, L.Sergeev, N.Ustinov, V.Pertsov, E.Charushin.