Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by V.Chizhikov. Illustrations by A.Ermolaev, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Tseitlin, L.Tokmakov, T.Eremina, A.Eliseev, M.Skobelev, V.Losin, S.Kabuladze, G.Dmitrieva, N.Ustinov, V.Kanevskii, E.Bulatov, O.Vasilev, Yu.Vasnetsov, V.Chizhikov.