Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by N.Ustinov. Illustrations by E.Bulatov, O.Vasilev, E.Afanaseva, V.Chizikov, D.Rozhkalns, V.Galdyaev, B.Kyshtymov, V.Losin, A.Eliseev, M.Skobelev, N.Tseitlin, E.Monin, M.Miturich, G.Kozlov, Yu.Fedorov.