Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by E.Charushin. Illustrations by E.Bulatov, O.Vasilev, F.Lemkul, A.Eliseev, M.Skobelev, E.Charushin, E.Benyaminson, K.Kyshtymov, V.Chizhikov, N.Ustinov, A.Belysheva, V.Pertsov, A.Brei, V.Galdyaev, B.Kalaushin.