Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by T. Eremina. Illustration by E.Bulatov, O.Vasilev, V.Pertsov, A.Kanevskii, M.Miturich, N.Tseitlin, A.Eliseev, M.Skobelev, B.Kyshtymov, F.Lemkul, V.Chizhikov, V.Losin, M.Mezheninov, T.Eremina, Yu.Fedorov.