Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by v.Chizhikov. Illustrations by E.Bulatov, V.Konashevich, Yu.Vasnetsov, N.Ustinov, N.Charushin, A.Itkin, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Chizhikov, M.Miturich, G.Makaveeva, V.Pertsov