Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by F.Lemkul, Illustrations by M.Mezheninov, N.Tseitlin, A.Kanevskii, Yu.Vasnetsov, N.Ustinov, L.Tokmakov,V.Galdyaev, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Losin, A.Brei, M.Miturich, Yu.Fedorov, N.Charushin, V.Statsinskii.