Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1966

Moscow: Detizdat, 1966

260 x 202 mm. 30 pages

Edition: 4,700,000.

.

 

Cover by E.Rachev. Illustrations by A.Itkin, M.Mezheninov, A.Eliseev, M.Skobelev, B.Kyshtymov, E.Benyaminson, V.Sterligov, V.Chizhikov, N.Tseitlin, M.Miturich, Yu.Fedorov, T.Zuikova.