Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 28 pages

Edition: 2,865,500.

.

 

Cover by E. Rachev. Illustrations by N.Tseitlin, N.Ustinov, M.Mitutrich, A.Eliseev, M.Skobelev, A.Itkin, B.Kyshtymov, E.Benyaminson, S.Mukhin, V.Chizhikov, A.Afanaseva, E.Monin, V.Pertsov.