Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,865,000.

.

 

Cover by L.Tokmakov. Illustrations by N.Ustinov, N.Tseitlin, E.Afanaseva, L.Tokmakov, E.Monin, M.Miturich, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, N.Zhukov, Yu.Fedorov, P.Ponomarev, V.Chizhikov, M.Mezheninov, T.Zuikova, Yu.Vasnetsov.