Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,865,000.

.

 

Cover by A.Kanevskii. Illustrations by A.Brei, L.Sergeev, V.Galdyaev, V.Chizhikov, G.Makaveeva, E.Benyaminson, B.Kyshtymov, V.Losin, A.Itkin, Yu.Fedorov, M.Mityrich, V.Statsinskii, V.Sterligov, T.Zuikova.