Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,840,000.

.

 

Cover by F.Lemkul. Illustrations by N.Ustinov, N.Tseitlin, V.Galdyaev, E.Benyaminson, B.Kyshtymov,  N.Kharkevich, A.Eliseev, M.Skobelev, A.Itkin, G.Nikolskii, V.Losin, Yu.Fedorov, V.Chizhikov.