Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,800,000.

.

 

Cover by V.Goryaev. Illustrations by E.Monin, V.Losin, N.Tseitlin, N.Ustinov, V.Chizhikov, V.Favorskii, Yu.Fedorov, A.Brei, T.Zuikova, V.Kurdov, A.Mitt.