Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,800,000.

.

 

Cover by V.Losin. Illustrations by A.ermolaeva, E.Afanaseva, L.Tokmakov, B.Kyshtymov, G.Nikolskii, Yu.Fedorov, N.Ustinov, E.Rachev, V.Chizhikov, N.Pyatkin, V.Sterligov.