Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,800,000.

.

 

Cover by A.Brei. Illustrations by E.Afanaseva, L.Tokmakov, M.Butrova, A.Itkin, T.Mavrina, M.Miturich, V.Chizhikov, I.Bruni, Yu.Fedorov, N.Ustinov, V.Pertsov, V.Sterligov, V.Losin, V.Statsinskii, G.Makaveeva.