Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1965

Moscow: Detizdat, 1965

280 x 218 mm. 30 pages

Edition: 2,800,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by Yu.Fedorov, N.TsteitlinV.Galdyaev, E.Monin, E.Afanaseva, E.Bulatov, O.Vasilev,  Yu.Molokanov, N.Zhukov, T.Eremina, T.Zuikova, L.Tokmakov, A.Kanevskii, N.Ustinov, V.Chizhikov, Yu.Raevskii, G.Kovanov.