Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by N.Tseitlin. Illustrations by A.Brei, F.Lemkul, E.Afanaseva, E.Rachev, A.Eliseev, M.Skobelev, N.Ustinov, G.Nikolskii, V.Chizhikov, V.Galdyaev, V.Lebedev, V.Sterligov, M.Mezheninov.