Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by F.Lemkul . Illustrations by N.Tseitlin, V.Chizhikov, V.Goldyaev, A.Itkin, A.Brei, P.Karachentsov, A.Eliseev, M.Skobelev, Yu.Korovin, I.Ilinskii, T.Zuikova, M.Mezheninov.