Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by B.Kyshtymov.  Illustrations by N.Ustinov, N.Pyatkin, E.Afanaseva, E.Monin, L.Tokmakov, V.Chizhikov, E.Bulatov, O.Vasilev, I.Grinshtein, T.Eremina, A.Brei, V.Kyshtymov.