Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by N.Ustinov, Illustrations by A.Pakhomov, Yu.Korovin, M.Uspenskaya, N.Tseitlin, V.Pertsov, V.Lebedev, V.Andrievich, V.Sterligov, E.Monin, V.Konashevich.