Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by N.Tseitlin. Illustrations by E.Bulatov, O.Vasilev, V,Kulkov, A,Brei, M.Uspenskaya, V.Pertsov, M.Miturich, L.Tokmakov, V.Galdyaev, V.Chizhikov, V.Statsinskii.