Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by A.Livanov, Illustrations by M.Uspenskaya, F.Lemkul, I.Grinshtein, Yu,Vasnetsov, N.Ustinov, M.Mezheninov, E.Bulatov, O. Vasilev, A.Eliseev, M.Skobelev.