Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1964

Moscow: Detizdat, 1964

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov.. Illustrations by N.Ustinov, A.Pakhomov, V.Chizhikov, E.Rachev, F.Lemkul, V.Kashchenko, V.Losin, T.Zuikova, Yu.Vasnetsov.