Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1963

Moscow: Detizdat, 1963

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by T. Eremina. Illustrations by P.Karachentsov, A.Kokorin, V.Kanevskii, A.Itkin, V.Pertsov, A.Eliseev, M.Skobelev, E.Bulatov, O.Vasilev. V.Kolesnikov, V.Statsinskii, V.Chizhikov