Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1963

Moscow: Detizdat, 1963

280 x 218 mm. 20 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by V.Statsinskii, Yu.Korovin, A.Kokorin, P.Karachentsov, O.Vereiskii, A.Eliseev, M.Skobelev, G.Nikolskii, A.Brei.