Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1963

Moscow: Detizdat, 1963

280 x 218 mm. 20 pages

Edition: 1,500,000.

.

 

Cover by T.Ershov. Illustrations by Chizhikov, T.Tolstaya, N.Ustinov, V.Konashevich, F.Lemkul, A.Livanov, V.Losin, V.Pertsov, N.Charushin, M.Mezheninov, N.Ermolaev.