Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1962

Moscow: Detizdat, 1962

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by F. Lemkul. Illustrations by V.Lebedev, P.Karachentsov, A.Pakhomov, V.Chizhikov, I.Grinshtein, E.Monin, G.Nikolskii, Yu.Kopeiko, N.Ermolaev, T.Zuikova, L.Tokmakov, L.Smekhov, E.Rogov, M.Zotova.