Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1962

Moscow: Detizdat, 1962

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by T. Eremina. Illustrations by A.Ermolaev, V.Chizhikov, A.Kokorin, V.Favorskii, V.Losin, I.Pyatkin, A.Eliseev, M.Skobelev, A.Livanov, V.Statsinskii, V.Pertsov, L.Tokmakov, Yu.Fedorov.