Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1962

Moscow: Detizdat, 1962

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by I. Grinshtein (Portret of the writer of children's books Arkadii Gaidar, 1904-1941). Illustrations by A.Brei,F.Lemkul, M.Mezheninov, A.Eliseev, M.Skobelev, A.Ermolaev, E.Afanaseva, V.Pertsov, O.Korovin, V.Golyavkin, V.Chizhikov.