Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1962

Moscow: Detizdat, 1962

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by E.Monin, O.Korovin, V.Losin, V.Lebedev, E.Afanaseva, L.Tokmakov, M.Uspenskaya, E.Charushin, I.Kabakov, V.Golyavkin, V.Konashevich.