Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1961

Moscow: Detizdat, 1961

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by V.Chizhikov. Illustrations by T.Eremina, A.Brei, V.Pertsov, E.Monin, O.Korovin, M.Miturich, Yu.Molokanov, A.Kanevskii, B.Malinkovskii, V.Statsinskii, I.Kabakov, M.Mezheninov.