Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1961

Moscow: Detizdat, 1961

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by I.Grinshtein. Illustrations by P.Karachentsev, I.Kabakov, R.Musikhina, E.Monin, V.Kulkov, E.Migunov, A.Romodanovskaya.