Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1961

Moscow: Detizdat, 1961

280 x 218 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by I.Grinshtein. Illustrations by A.Brei, Yu.Kopeiko, V.Prager, M.Uspenskaya, A.Livanov, N.Tseitlin, V.Konstantinov, E.Monin, I.Kabakov, L.Tokmakov, V.Pertsov.