Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1960

Moscow: Detizdat, 1960

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by M.Saltykov. Illustrations by A.Eliseev, M.Skobelev, F.Lemkul, A.Itkin, V.Pertsov, K.Kudryashev, Yu.Sharonov, V.Losin, E.Monin, B.Malinkovskii, M.Miturich, V.Statsinskii, I.Pyatkin.