Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1960

Moscow: Detizdat, 1960

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by P.Karachentsov. Illustrations by V.Andrievich, N.Plastov, F.Lemkul, A.Brei, A.Shcherbakov, A.Eliseev, M.Skobelev, V.Chelintseva, G.Kotelova, Yu.Vasnetsov.