Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1960

Moscow: Detizdat, 1960

280 x 220 mm. 22 pages

Edition: 1,000,000.

.

 

Cover by M.Uspenskaya. Illustrations by A.Brei, Yu.Rakutin, Yu.Korovin, V.Chizhikov, M.Miturich, E.Monin, A.Livanov, F.Lemkul, G.Nikolskii, E.Afanaseva.